Kleopatra
Nemoci

Zdravotní stav královny Kleopatry: Jaká je její psychiatrická diagnóza?

O egyptské královně Kleopatře, která žila v letech 69-30 př. n. l., se říká, že byla velmi krásná, koupala se v mléce a údajně spáchala sebevraždu tak, že se nechala uštknout hadem. Málo se ale mluví o tom, že měla určité psychopatické rysy a také jednu tělesnou vadu, kvůli které byla malá a měla velkou hlavu.

Když se řekne psychopat, představíme si sériového vraha. Ano, mezi vrahy je skutečně dost psychopatů. Spoustu dalších ale potkáváme ve svém každodenním životě – může to být váš šéf nebo politik, kterého jste volili. Jen asi promile z nich je neškodných nebo dokonce i pro lidstvo přínosných, jako třeba kosmonaut Neil Armstrong.

Pro psychopatii je typická nepřítomnost některých nervových struktur. Z toho důvodu jsou psychopati neschopní soucitu a empatie, bývají bezohlední, nemají pocity viny a žijí ze dne na den, impulzivně. Mají o sobě vysoké mínění a typická je absence strachu.

Jako jeden z mála měl Armstrong to štěstí, že dokázal svoji vrozenou indispozici uchopit za správný konec a využít ji při vesmírných misích. Zachoval si chladnou hlavu i v okamžiku, kdy bylo nutné do sedmdesáti vteřin najít vhodné místo k přistání na Měsíci, jinak by došlo palivo.

Bláznivé chování s chorobnými rysy

Z informací, které máme o Kleopatře, lze odvodit, že její chování rozhodně neslo chorobné rysy. Bláznivé nápady, které nebyly bez rizika, uskutečnila bez jakéhokoli zaváhání: například se nechala přinést k Caesarovi zabalená do koberce. Jednalo se o první setkání a naštěstí pro Kleopatru udělala kobercová metoda na Caesara dojem. Stali se z nich milenci.

Kleopatra
Digitální rekonstrukce pravděpodobné podoby královny Kleopatry. Svůj zdánlivě obyčejný vzhled doháněla neobyčejným osobním kouzlem.

Ještě rizikovějším se jeví její velkolepý příjezd do Říma i s celým dvorem, k čemuž se do té doby žádný jiný vládce neodvážil. Jela tam právě za Caesarem, aby mu ukázala jejich společného syna. Výsledkem bylo popuzení veřejnosti, pro kterou už tak byla Kleopatra jen rozmařilou prostopášnicí, a v očích Římanů klesl i Caesar.

Místo politické debaty se ukázala před svým protivníkem nahá

Poté, co byl Caesar zavražděn, se Kleopatra odebrala zpátky do Egypta. Brzy ale jela zpět – to když ji pozval Marcus Antonius, jeden ze tří nejmocnějších mužů římské říše, aby mu vysvětlila svou neprůhlednou politiku. Cílevědomá Kleopatra, která dokázala chladně využívat svých půvabů k tomu, aby získala, co chtěla, nasadila své ženské zbraně i tentokrát. Připlula za Marcem Antoniem v sexy průsvitném oděvu. Už nemusela vysvětlovat nic, Marcus se zamiloval.

Marcus Antonius byl statný muž.
Marcus Antonius se s Kleopatrou zapletl a měl s ní děti, přestože byl ženatý s jinou.

Jaká je Kleopatřina psychiatrická diagnóza?

Již zmíněný psychopatický rys, který se u ní projevoval, se nazývá megalomanie nebo také velikášství. Kleopatra se jakožto megalomanička chovala okázale, přeceňovala svou osobu a za všech situací chorobně toužila vyniknout. Přitom měla pocit, že ať udělá cokoli, nemůže se jí nic stát.

Měla stejnou vadu jako Paklíč z Pevnosti Boyard

Kromě stále omílané informace, jak byla Kleopatra krásná, se dochoval i údaj, že byla malá a měla velkou hlavu. Není vyloučeno, že šlo o chondrodystrofii nebo achondroplázii, vrozenou vadu chrupavek s krátkými končetinami a velkou hlavou. Achondroplázií trpí například trpaslíci, kteří vystupují v soutěži Pevnost Boyard – Paklíč a Pačes. Nicméně tyto vady mohou být různého stupně, a pokud Kleopatra jednou z nich skutečně trpěla, šlo jen o lehčí formu.

 

Zdroj: Druhá zpráva o nemocech slavných, Ivan Lesný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *