Kde to bylo

Kde v Praze se narodil Karel IV.?

Jsou dvě možná místa, respektive domy, kde Karel IV. (1316-1378) přišel na svět. Jeden z těchto domů stále stojí, druhý už dávno ne.


Pražský hrad byl v době narození, dětství a dospívání Karla IV. neobyvatelný, takže tam se určitě nenarodil (ve svém životopise Vita Caroli o tom píše „Pražský hrad byl tak zpustošen, pobořen a rozbit, že se od časů krále Přemysla Otakara II. celý sesul až k zemi“). Jako první možnost místa narození připadá v úvahu dům U Kamenného zvonu, kde Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna bydleli po svatbě. Kromě toho vlastnil Jan Lucemburský palác U Jakuba, který stával 250 metrů odsud. Palác/dům později nesl jméno U Štupartů (podle nového majitele, který tam přišel v 17. století). I tam se mohl Karel narodit.

Zakreslení polohy Pražského hradu a dvou možných míst, kde se narodil Karel IV. ↓
↑ Jaký prostor zabíral palác Jana Lucemburského: ze tří stran ho obklopují dnešní ulice Jakubská, Malá Štupartská a Štupartská.
↑ Kroužek označuje prostor, kde ve 14. století stával palác neboli dvorec Jana Lucemburského. Dnes tu stojí blok čtyř domů.
↑ FOTO vlevo: dům U Štupartů, jak vypadal před zbořením v roce 1911
↑ FOTO vpravo: dnešní podoba bloku
↑ ZDROJ: prazskepromeny.cz
↑ Dům U Kamenného zvonu na rozdíl od domu U Štupartů dodnes stojí. Pobývali tu jak rodiče Karla IV., tak on sám, když se po 7 letech vrátil z Francie (to mu bylo 14 let).

Zdroje:
neznamapraha.cz
milujuprahu.cz
mapy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *